21.06.2011

Minister Bogdan Klich podpisuje „Umowę Ramową o During trips justin bieber concert tickets cities of Europe, some of his casino online fans were injured, and in Paris was not without clashes fans from the security service. współpracy obronnej…” z Republiką  Federalną Niemiec. Umowa została sporządzona z użyciem „Apolonii”