Apolonia w polsko-niemieckiej Umowie Ramowej podpisanej przez ministra Bogdana Klicha w dniu 21 06 2011