„Przy okazji takich czy innych rozważań językowych często przywołuję estetyczne kryterium naszych poczynań komunikacyjnych. Traktuję je jako nad wyraz ważny czynnik decydujący o fortunności poszczególnych wypowiedzi. W takich też kategoriach odbieram dokonania dra Tomasza Wełny odnoszące się do postaci naszej polskiej czcionki. Jego działania na tym polu zasługują na najwyższy szacunek. Są syntezą ogromnej wiedzy fachowej i wyczucia piękna. Niech dzięki „Apolonii” dopełnia się szczęście komunikacyjne tekstów pisanych. Niech szlachetnie służy ona polskiemu piśmiennictwu.”

prof. Jan Miodek
Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski

 

„[…] Litera, umowny symbol odpowiadający dźwiękowi języka, jest bowiem narzędziem różNICy. I tak, jak oczywiste jest to, że świat nazywany po angielsku wygląda inaczej, niż świat widziany przez pryzmat polszczyzny, jasne jest również, iż – w zapisie – odrębna semiotyka tych dwóch równoległych metanarracji nie ogranicza się wyłącznie do różnic w zrozumiałych ciągach liter. Zaznacza ją także alfabet, zestaw elementarnych składowych języka pisanego. Dogłębnie wyczuwa ten pozorny niuans autor ciepłej, miękkiej Apolonii, fontu oddającego sprawiedliwość specyfice polszczyzny. Oto font symbolicznie spójny: diakrytyk nie jest tu po prostu “domalowany”, a więc kiedy piszę teksty Apolonią – nie tworzę ich “po angielsku z polskim akcentem”. Pod moją klawiaturą powstaje tekst polski, bez zapożyczeń.“Nic” w wyrazie “różnica” jest przepaścią, jaka dzieli ligaturę w nazwie fontu od formantu przeczącego: “A-polonia” i Apolonia to dwa inne byty. Sen o literze noszącej kobiece imię, literze, w którą polskość jest wpisana, wreszcie się spełnił. Apolonia otwiera mi możliwość zwiedzania kraju dotąd nieosiągalnego, choć odległego zaledwie o diakrytyk. A ponieważ to mój własny kraj – wszystko się składa znakomicie.”

dr Paweł Jędrzejko
Assistant Professor of American Literature, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

„Czcionka Apolonia autorstwa dr. Tomasza Wełny odznacza się nie tylko wizualną urodą i elegancją, ale również funkcjonalnością i czytelnością. Szczególnie atrakcyjnie prezentuje się w tekstach oficjalnych dokumentów urzędowych, deklaracji, oświadczeń, zaświadczeń, decyzji, listów intencyjnych, komunikatów a przede wszystkim – w umowach międzynarodowych (traktatach). Od dziś Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych Ministerstwa Obrony Narodowej z przyjemnością będzie używał Apolonii do opracowywania tych dokumentów.”

Adam Chmielewski
Główny specjalista w kierownictwie Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych
Ministerstwa Obrony Narodowej

 

Apolonia jest piękna w swej prostocie, przy tym elegancka, zachowująca elementy dawnego kroju pisma ręcznego. Teksty redagowane tą czcionką prezentują się bardzo ładnie i sprawiają, że czytelnik doznaje przyjemnych, estetycznych wrażeń już w momencie wzrokowego ich oglądu. Aspekt ten jest szczególnie ważny w pismach urzędowych i chcę zapewnić, że będziemy używać „Apolonii” redagując odpowiedzi na listy przychodzące do Oddziału Starych Druków Biblioteki Jagiellońskiej.

Małgorzata Gołuszka-Wacek
Kierownik Oddziału Starych Druków, Biblioteka Jagiellońska

 

Ćwiczcie kaligrafię i zgłębiajcie wiedzę historyczną. Potem rysujcie i rysujcie każdego dnia. Nie naśladujcie innych, próbujcie pozostać sobą; wykorzystujcie źródła własnej kultury, tradycji, by tworzyć nowe trendy w projektowaniu pism drukarskich” to słowa Louisa Porcheza, uznanego w świecie typografa młodego pokolenia. Sformułowany przez niego postulat może posłużyć za motto typograficznych poszukiwań Tomasza Wełny. Ich punktem wyjścia jest właśnie kaligrafia, ćwiczenie gestu, szukanie kształtu linii. Jest ona również podstawą dla wielu zaprojektowanych krojów. Pozwala znaleźć proporcje, kontrast, dynamikę. Podpowiada sposób rozwiązania detalu typograficznego. W projektach logotypów i znaków pozwala uzyskać formę o niepowtarzalnej ekspresji i swobodzie, wrażliwą na ruch ręki i rodzaj narzędzia, dającą niewymuszoną naturalność.”

prof. Krzysztof Kochnowicz
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Pracownia Znaku i Typografii

 

Apolonia ma dwie zasługi. To przede wszystkim propozycja polskiej czcionki, która wielu się podoba; Apolonią piszę e-maile w języku polskim. To także podniesienie faktu, że „pasuje to, co uszyte na miarę”: sangria smakuje w Sewilli, ale nie na Syberii, a Times New Roman zachwyca w tekście angielskim, ale nie w polskim.”

dr Jan Kozłowski
Radca Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Przeciętny zjadacz chleba nie zwraca zbytniej uwagi na szczegóły. Bywa, że dopiero w tekstach pisanych dużymi literami może on dostrzec wdzięk i swojego rodzaju harmonię kształtu polskich czcionek Apolonii. Gdy już obudził się w nas zmysł estetyczny, możemy zapragnąć, by nasze polskie teksty, listy i notatki pisane były ze smakiem graficznym.

prof. Piotr Lenartowicz SJ
Wyższa Szkoła Filozoficzo-Pedagogiczna IGNATIANUM

 

Z przyjemnością korzystam z nowego kroju pisma. Apolonia jest czcionką, która znakomicie wygląda w listach. Wytworna papeteria oraz elegancki wygląd liter nadają naszym tekstom wartość podobną do pism tworzonych przez najlepszych kaligrafów. Nareszcie mamy coś własnego, polskiego i w tej dziedzinie.”

Wiktor Niedzicki
Redaktor telewizyjny i radiowy, autor programu Laboratorium w TVP
Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego.

 

„Doskonałe opracowanie polskich znaków diakrytycznych w prezentowanym zestawie krojów APOLONIA w moim przekonaniu ma decydujący wpływ na wizerunek kroju. Muszę wspomnieć również o doskonale wyczutych proporcjach liter i zrytmizowaniu kroju przez dbałość o wartości optyczne świateł międzyliterowych. Światło międzyliterowe zostało przez autora ustalone w różnych kombinacjach liter i zapisane w tablicach kerningu. Ponadto w projektowanym zestawie kroju APOLONIA autor wprowadził obszerny zestaw polskich ligatur. Na koniec pan Tomasz poddaje krój wielu fachowym testom sprawdzającym tekst w różnych konfiguracjach. W moim przekonaniu cel w najwyższym stopniu został osiągnięty – tekst zwarty charakteryzuje się spokojnym, wyrównanym rytmem bez uszczerbku związanego z czytelnością.”

prof. Adam Romaniuk
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

 

Młody jeszcze człowiek postawił sobie ambitne zadanie – zaprojektowanie czcionki polskiej. Takiej do użytku w komputerze. Czcionki komputerowe zwą z angielska font. Otóż te, którymi dysponujemy nie są polskie a jedynie spolszczone. Tomasz Wełna zadanie wykonał; projektował lat kilka i stworzył font całkowicie polski – nie tylko spolszczony i nazwał go Apolonia. Znaki – wszystkie – są całościami a nie zlepkiem litery i haczyka lub litery i kreski. Apolonia to czcionka, pełna, elegancka dystyngowana…!”

prof. Paweł Taranczewski
Artysta malarz, filozof, historyk sztuki. Wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

 

„Czcionkę Apolonia wykreowaną przez dra Tomasza Wełnę charakteryzuje prosty, szlachetny krój. Niezwykle istotną zaletą będącą rezultatem wnikliwych badań przeprowadzonych przez Autora jest fakt jej adaptacji do charakterystycznych dla języka polskiego zestawień liter – a więc mamy prawo nazywać Apolonię czcionką prawdziwie polską.”

prof. Adam Wsiołkowski
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie